Nasza oferta

Przedszkole czynne w godz. 6.30 – 17.30.
W okresie wakacyjnym czynne 6.30 – 17.00.

Opłaty :

420 zł miesięcznie
Dodatkowo płatne :
Wyżywienie 11 zł / dzień
w razie nieobecności dziecka wyżywienie jest odliczane
wpisowe – 200 zł
Dodatkowa oferta : 4 godziny dziennie
270,00 zł
+wyżywienie dodatkowo płatne : śniadanie 3 zł, 6 zł obiad
w godzinach:
8.00-12.00

Darmowe dni adaptacyjne !
oraz w ciągu roku szkolnego wg potrzeb
wpisowe – 200 zł

Zajęcia w ramach czesnego :

 • Język angielski,
 • Logopedia
 • Rytmika
 • Indywidualna terapia logopedyczna,
 • Zajęcia artystyczno-plastyczne,
 • Tańce
 • gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami gimnastyki korekcyjnej
 • gimnastyka korekcyjna – zajęcia indywidualne
 • Spotkania z Muzyką – co miesięczna wizyta Filharmonii Olsztyńskiej
 • Teatrzyki, wycieczki
 • Warsztaty dla rodziców
 • Robotyka

Ponadto w ramach czesnego przedszkole organizuje:

 • przyjęcia urodzinowe dla każdego przedszkolaka
 • imprezy okolicznościowe

Składki i opłaty

za przedszkole

Opłata za wyżywienie 11 zł. stawka dzienna

Nasza oferta

Nasze działania z dziećmi oparte są na Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego, którą realizujemy w sposób zróżnicowany i dostosowany do wieku, możliwości i uzdolnień dzieci. Szczególny nacisk kładziemy na wszechstronny rozwój dzieci, rozwijanie ich uzdolnień i zainteresowań. Dbamy o właściwe przygotowanie dzieci do wejścia w nowe, coraz bardziej samodzielne życie. Wychowanie dzieci odbywa się na zajęciach poprzez specjalnie dobrane treści nauczania, poprzez zabawy, wyrabianie nawyków i postaw.

 

Opłaty za

przedszkole

Opłaty za przedszkole należy wpłacać elektronicznie na konto bankowe przedszkola, do dnia 10 każdego miesiąca.

W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko dziecka, grupę oraz miesiąc za który dokonywana jest wpłata.