Nasz dzień

Pracujemy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 – 17.30 – przez cały rok kalendarzowy, w okresie wakacji przedszkole czynne do godz. 17.00. Istnieje możliwość dostosowania godzin otwarcia przedszkola do potrzeb i oczekiwań rodziców Bajkowy rozkład dnia
– czyli to co robią dzieci w przedszkolu:

Bajkowy rozkład

dnia

6:30-9:00 – Bajka na dzień dobry, czyli: schodzenie się dzieci; zabawy indywidualne i zespołowe, dowolne i inspirowane; gry i układanki stolikowe; rozmowy planowane i sytuacyjne; praca wyrównawcza i stymulacyjna; utrwalenie materiału z poprzedniego dnia oraz gimnastyka ogólnorozwojowa. Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania.

9:00-9:30 – KAŻDY ZUCH TERAZ DOSTANIE PRZEPYSZNE ŚNIADANIE

9:30-12:00 – Zajęcia edukacyjne z całą grupą organizowane w różnych obszarach edukacyjnych. Zajęcia dodatkowe. Zabawy ruchowe w sali lub na świeżym powietrzu. Pobyt na powietrzu – spacery i wycieczki o charakterze wych.-dyd.- kulturowym i rekreacyjnym, zabawy na placu zabaw. Czynności higieniczne, przygotowanie do obiadu.

12:00-13:00 – Obiad

13:00-14:30 – Na sjestę czas: leżakowanie – słuchanie bajek, muzyki
relaksacyjnej, zabawy w kącikach zainteresowań

14.30-15.00 -Zajęcia dodatkowe. Gry dydaktyczne, zabawy tematyczne oraz wg> zainteresowań dzieci. Praca wyrównawcza z dziećmi. Zabawy ruchowe w sali lub na powietrzu. Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku

15:00–15:30 – KAŻDY MAŁY GŁODOMOREK, ZJE ZE SMAKIEM PODWIECZOREK

15:30-17:30 – Pożegnanie Z Bajką, czyli : gry i zabawy w kącikach zainteresowań zabawa ruchowa; podejmowanie czynności związanych z porządkowaniem. Rozchodzenie się dzieci do domu.

Podstawa Programowa jest realizowana w ciągu całego dnia pobytu dziecka w przedszkolu