Zapraszamy do udziału w konkursie o tematyce ekologicznej!

Do wygrania ciekawe nagrody 🙂

 

Regulamin:

„Coś nowego, coś starego – kreatywny recykling” – konkurs ekologiczny

Tematem konkursu jest upcycling, czyli ponowne przetwarzanie surowców wtórnych.

 1. Organizator Przedszkole niepubliczne „Bajka” w Bartągu.
 2. Czas trwania konkursu 24.02.2021 – 21.03.2021
 3. Termin składania prac upływa 15 marca 2021r. o godz. 12.00
 4. Cele konkursu
  – propagowanie ekologicznego stylu życia,
  – wprowadzenie zmian w gospodarowaniu odpadami, korzystnych dla całej społeczności,
  – szerzenie idei upcycling
  – propagowanie dobrych praktyk powtórnego wykorzystywania odpadów, z których mogą powstawać produkty o wartości wyższej niż przetwarzane surowce,
  – rozwój kreatywności i wrażliwości estetycznej,
  – uwrażliwienie dzieci na problem zaśmiecania naszej planety oraz kształtowanie nawyków segregacji śmieci,
  – wyrobienie gotowości do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju,
 1. Warunki uczestnictwa – do Konkursu mogą przystąpić dzieci indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych z każdej grupy wiekowej. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest spełnienie wymagań formalnych dostarczenia podpisanej imieniem nazwiskiem oraz nazwą grupy pracy wraz z jej tytułem do 15.03.2021 na placówkę przy ulicy Bratkowej 22.
 2. Zasady konkursu: zadanie konkursowe polega na zaprojektowaniu i wykonaniu pracy plastycznej o tematyce ekologicznej (plakatu, makiety, rzeźby) dowolna metodą z wykorzystaniem surowców z recyklingu.
 3. Ocena pracy konkursowej Ocenie jury podlegać będzie: kreatywność, technika pracy, zaangażowanie w projekt, estetyka, użycie materiałów z recyklingu.
 4. Ogłoszenie zwycięzców Konkursu odbędzie się 19 marca 2021 r. Na stronie internetowej przedszkola „Bajka”. Dla osób wyróżnionych w konkursie przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych zgodne będzie z Ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883). Biorąc udział w Konk

ursie, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów.

Zapraszamy do udziału !!